Ładowanie...

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne  i zawodowe w EUWT TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej TATRY Sp. z o.o., jako jedyny beneficjent spełniający kryteria partnerstwa transgranicznego, będzie realizować mikroprojekt obejmujący poprawę jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej pogranicza.

 
 

Polsko-słowacka instytucja jaką jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej Sp. z o.o. dostrzegło potrzebę podnoszenia jakości współpracy transgranicznej w różnych aspektach i na różnych poziomach. Ze względu na niewystarczającą znajomość systemów prawnych i procedur administracyjnych stosowanych po drugiej stronie granicy, podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji m.in. pracowników administracji samorządowej, odpowiadających za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów jest niezbędne. Przemawiają również za tym bariery językowe, w szczególności jeśli chodzi o stosowanie specjalistycznego i technicznego słownictwa. Również brak szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczących współpracy transgranicznej przemawia za potrzebą realizacji tego projektu. Wszystkie powyższe aspekty są utrudnieniem w realizacji wspólnych przedsięwzięć, dlatego należy im skutecznie przeciwdziałać. W związku z tym dokształcanie i umożliwianie podnoszenia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych pracowników z polsko-słowackiego pogranicza jest tak niezbędne. Realizacja programowa będzie odbywać się przez wspólne kursy i szkolenia, pozwalające na zniesienie barier i podniesienie jakości prowadzonej współpracy transgranicznej. Doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w ramach tego mikroprojektu obejmuje także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi internetowych w pracy zawodowej i jest skierowane również do osób zatrudnionych, prowadzących swoją działalność oraz takich które poszukują pracy i są bezrobotne. Internet dający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez barier administracyjnych i konieczności wyjazdu w poszukiwaniu pracy, otwiera na transgraniczne kontakty i daje szansę na aktywizację bezrobotnym, szczególnie w branży turystycznej oferującej różne usługi związane z potencjałem kulturowym i przyrodniczym obszaru. Realizacja mikroprojektu winna poszerzyć kompetencje zawodowe uczestników oraz dać możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności w zakresie prowadzenia m. in.: e-biznesu czy e-marketingu. Oferta szkoleniowa będzie odpowiadać aktualnym zapotrzebowaniom rynku pracy i oczekiwaniom pracodawców, poszukujących osób z umiejętnościami korzystania z nowoczesnych narzędzi internetowych. Da również możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych o nowe specjalistyczne umiejętności dostosowane do obecnego rynku pracy.

Zatem głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej na transgranicznym obszarze działalności EUWT TATRY, a grupami do których kierowany jest projekt to mieszkańcy obszaru wsparcia. Okres realizacji mikroprojektu przewidziano na 12 miesięcy od maja 2017 roku do kwietnia 2018 roku na łączną kwotę 117 600,30 Euro.
Zobacz również
Wystawa prac rękodzieła ludowego w Poroninie
Gmina Poronin serdecznie zaprasza na wystawę prac rękodzieła ludowego, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w godzinach 11.00-14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. J.Piłsudskiego 2.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij