Ładowanie...

Relacja z X posiedzenia Komitetu Monitorującego

W trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego, który odbył się w dniach 10-12 grudnia br. podjęto decyzję o zatwierdzeniu do realizacji kolejnych projektów "drogowych".

Dzięki tej decyzji na pograniczu polsko-słowackim zmodernizowanych zostanie 38 km dróg za kwotę blisko 12 mln euro. Jak informuję Ministerstwo te inwestycje drogowe "poprawią stan techniczny nawierzchni, bezpieczeństwo ruchu między sąsiednimi krajami, a także wpłyną na skrócenie czasu przejazdu w kierunku sieci TEN-T. Zwiększy się również komfort podróżujących po pograniczu i odwiedzających tutejsze atrakcje". 

Na terenie Województwa Małopolskiego wyremontowana zostanie droga Gorlice-Lipinki. Zatwierdzono również do realizacji projekt zakładający rozbudowę drogi powiatowej w Krośnicy. 

W trakcie posiedzenia przedstawiono również plan przygotowaniu programu Interreg na lata 2021-2027. 

Komitet podjął także decyzję w sprawie aktualizacji zapisów Podręcznika Beneficjenta, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. 

Źródło: www.ewt.gov.pl


Zobacz również
Lutowa zmiana Podręcznika Beneficjenta
Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Harmonogram naborów na mikroprojekty w roku 2020
Znamy harmonogram naborów mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" na rok 2020!
Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
13 lutego br. Dyrektor Euroregionu "Tatry"-pan Michał Stawarski uczestniczył w trzecim posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij