Ładowanie...

Relacja z X posiedzenia Komitetu Monitorującego

W trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego, który odbył się w dniach 10-12 grudnia br. podjęto decyzję o zatwierdzeniu do realizacji kolejnych projektów "drogowych".

Dzięki tej decyzji na pograniczu polsko-słowackim zmodernizowanych zostanie 38 km dróg za kwotę blisko 12 mln euro. Jak informuję Ministerstwo te inwestycje drogowe "poprawią stan techniczny nawierzchni, bezpieczeństwo ruchu między sąsiednimi krajami, a także wpłyną na skrócenie czasu przejazdu w kierunku sieci TEN-T. Zwiększy się również komfort podróżujących po pograniczu i odwiedzających tutejsze atrakcje". 

Na terenie Województwa Małopolskiego wyremontowana zostanie droga Gorlice-Lipinki. Zatwierdzono również do realizacji projekt zakładający rozbudowę drogi powiatowej w Krośnicy. 

W trakcie posiedzenia przedstawiono również plan przygotowaniu programu Interreg na lata 2021-2027. 

Komitet podjął także decyzję w sprawie aktualizacji zapisów Podręcznika Beneficjenta, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. 

Źródło: www.ewt.gov.pl


Zobacz również
Konkurs fotograficzny dla beneficjentów "30 lat Interregu w obiektywie"
Uchwyć obiektywem istotę swojego projektu i weź udział w konkursie fotograficznym pn. "30 lat Interregu w obiektywie".
IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta z dnia 10.06.2020 r.
W dniu dzisiejszym zatwierdzona została przez Komitet ds. mikroprojektów kolejna aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta projektów Parasolowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim.

^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij