Ładowanie...

Oznámenie v súvislosti s pandémiou covid-19 pre mikroprijímateľov, ktorí realizujú mikroprojekty

Oznámenie v súvislosti s pandémiou covid-19 pre mikroprijímateľov, ktorí realizujú mikroprojekty
V súvislosti so súčasnou situáciou spôsobenou vyhlásením stavu epidémie (SARS-CoV-2), ktorý môže ovplyvniť termín realizácie jednotlivých úloh v mikroprojektoch a vyvolať potrebu predĺženia doby trvania mikroprojektu (možné predĺženie na viac ako 18 mesiacov), čo môže spôsobiť problémy s finančnou likviditou partnerov, ktorí realizujú mikroprojekty, sa umožňuje častejšie podávanie Správ o realizácie mikroprojektov predkladaním čiastkových/dodatočných správ (v súlade s Oznámením pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v súvislosti s pandémiou COVID-19) pri dodržaní pravidiel uvedených v Postupe.

Detaily v prílohe. 


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij