Ładowanie...

SPRÁVY

Súťaž RegioStars Awards 2018
2018-03-15
Ste prijímateľom programu Interreg Poľsko – Slovensko? Vyznačuje sa váš projekt originalitou a inovatívnosťou? Chcete súťažiť s najlepšími o titul RegioStars 2018? Zapojte sa do súťaže RegioStars Awards, ktorú organizuje Európska komisia.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu
2018-03-05
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu
2018-03-05
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
Zmeny v Príručke pre prijímateľov a niektorých príloh
2018-03-02
Informujeme, že 20. februára 2018 Monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľov a niektorých príloh.
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Administrator Officer na Spoločnom technickom sekretariáte
2018-02-23
Dávame Vám do pozornosti výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
Zoznam schválených mikroprojektov
2018-02-22
Pozývame Vás, aby ste sa oboznámili so zoznamom mikroprojektov schválených v rámci strešného projektu s názvom ”Spája nás príroda a kultúra”, ktorý sa realizuje cez Združenie Euroregión „Tatry”.
Pozvanka na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2017-09-09
S radosťou Vás pozývame na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2017 v Ščavnici.
KURZ E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI
2017-07-19
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na bezplatný internetový kurz "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI".
2017-02-08
Informujeme, že v dňoch 20.-21. februára 2017 sa bude konať tretie zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
2017-01-20
Informujeme, že pod vedením riaditeľa kancelárie Zväzku Euroregión "Tatry" Antoniho Nowaka sa dňa 19.01.2017 konało v Prešove druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
[1] 2 » ďalšie
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij