Ładowanie...

LINKY

EURÓPSKA ÚNIA


INŠTITÚCIE PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020


INŠTITÚCIE IMPLEMENTUJÚCE STREŠNÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020:

POĽSKÍ PARTNERI

 

SLOVENSKÍ PARTNERI:

Pozri tiež
Dňa 6. októbra 2018 vás pozývame na spoločné oslavy Európskeho dňa spolupráce 2018 v rámci ročného programu Interreg Poľsko - Slovensko.
Zmeny v Príručke pre prijímateľa
Chceli by sme Vás informovať, že 5. septembra 2018 monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa a niektorých prílohách.
Spoločný technický sekretariát hľadá angažovaných a dynamických pracovníkov so záujmom o prácu v projektovom a programovom tíme.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij