Ładowanie...

Správa o verejných konzultáciách návrhu Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027

Správa o verejných konzultáciách návrhu Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027
Srdečne Vás pozývame k prečítaniu Správy o verejných konzultáciách a pripomienkovaní návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Verejné konzultácie trvali od 9. júla do 22. augusta 2021. Ich cieľom bolo zhromaždiť a vyhodnotiť stanoviská a pripomienky k návrhu programu. V správe nájdete všetky pripomienky, informáciu o ich prijatí alebo zamietnutí spolu s odôvodnením a spôsobom zapracovania do Programu.

Správy je dostupna tu
 

Pozri tiež
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vyhlásená VIII. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij