Ładowanie...

Správa zo seminára v Nowom Targu

Správa zo seminára v Nowom Targu
Ako podporovať kultúrne dedičstvo na území pohraničia? - odpoveď na túto otázku spoločne hľadali účastníci seminára, organizovaného Maršalským úradom Malopoľského vojvodstva, ktorý sa konal v Nowom Targu 22. novembra 2019 v Radnici.

Konferenčná časť stretnutia bola venovaná zhrnutiu predtým a momentálne realizovaných projektov v rámci poľsko-slovenskej spolupráce. O skúsenosti s podporou miestnej kultúry na na území pohraničia sa podelil riaditeľ Kancelárie Združenia Euroregión Tatry Michał Stawarski a  zástupca starostu Nowého Targu Waldemar Wojtaszek. Počas prezentácie pastoračných nástrojov mali účastníci možnosť sledovať aj efekt jedného z projektov.

 

Skúsenosti a perspektívy Programu Interreg Poľsko-Slovensko predstavil najskôr Pán Grzegorz First, pričom poznamenal, že v súčasnosti sa pripravujú zásady Programu na ďalšie programové obdobie v rokoch 2021 - 2027.

 

Ďalšia časť stretnutia mala praktickú povahu. Počas workshopov účastníci predložili nápady, ako zlepšiť spoluprácu v oblasti kultúry na poľsko-slovenskom pohraničí, aké sú najväčšie problémy, ktorým čelia a  aké skutočné potreby by mohlo riešiť ďalšie kolo Programu Interreg.  

 

Posledným bodom stretnutia bola študijná návšteva Múzea tlačiarstva, ktoré bolo vytvorené v rámci projektu „Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov".

 

https://nowytarg24.tv/jak-wspierac-dziedzictwo-kulturowe-na-pograniczu/


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij