Ładowanie...

Výsledky X. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu

Výsledky X. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu
10.-11. decembra v Rzeszowe sa uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020. Počas zasadnutia boli okrem iného schválené cestné projekty na poskytnutie finančného príspevku.

Zasadnutie otvoril Maršalek Podkarpatského vojvodstva Władysław Ortyl. Stretnutie viedol Rafał Baliński, Predseda Monitorovacieho výboru, s podporou Kataríny Mihaľovej, zástupkyne Predsedu.

Na stretnutí sa zúčastnil taktiež Generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove – Tomáš Kašaj. Na stretnutí sa zúčastnili taktiež Regionálne kontaktné body a Euroregióny. Pozorovateľmi boli kontroléri a Generálny konzul.

Počas zasadnutia:


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij