Ładowanie...

Workshopy Pracovnej skupiny

Workshopy Pracovnej skupiny
V rámci prípravy programu cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 medzi Poľskom a Slovenskom sa v máji tohto roku uskutočnili workshopy venované spracovaniu driev problémov/driev cieľov.

Z dôvodu pandémie COVID-19 Pracovná skupina zasadala on-line.

 

 

 

 

Workshopy slúžili na identifikáciu najdôležitejších problémov poľsko-slovenského pohraničia a možností ich riešenia v rámci nového programu v  jednotlivých oblastiach ako:

  • Príroda
  • Kultúra
  • Doprava
  • Hospodárska oblasť
  • Územie a obyvateľstvo, Sociálna oblasť a Inštitucionálne otázky

Ako ďalšiu fázu prác Pracovnej skupiny na príprave návrhu programu sme naplánovali sériu stretnutí venovaných stanoveniu logiky intervencie (v tom špecifických cieľov, aktivít, cieľovej skupiny a ukazovateľov).

Stretnutia sa taktiež budú konať online v termínoch:

  • Príroda (9.06)
  • Doprava a Hospodárska oblasť (15.06)
  • Územie a obyvateľstvo, Sociálna oblasť a Inštitucionálne otázky (17.06)
  • Kultúra (23.06)

Ďalším krokom, ktorým sa Pracovná skupina bude zaoberať, bude stanovenie tematických priorít budúceho programu.


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij