Ładowanie...

Zmena termínu Dní otvorených dverí európskych fondov

Zmena termínu Dní otvorených dverí európskych fondov
Chceme Vás informovať, že vzhľadom na hrozbu koronavírusu boli Dni otvorených dverí európskych fondov, naplánované v termíne 5. až 7. júna 2020, odvolané.Rozhodnutie o novom termíne bude prijaté neskôr a bude závisieť od vývoja situácie – predbežný plánovaný termín je druhá polovica septembra. Informácie budú priebežne uverejňované na našej webovej stránke a na www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij