Ładowanie...

Wiadomości

Czasowa niedostępność systemu SL oraz Bazy Konkurencyjności w dniu 23 maja 2020 r.
2020-05-21
Informujemy, że w dniu 23 maja 2020 r. niedostępne w godzinach 8:30-16:00 będą Baza Konkurencyjności oraz System SL2014.
Informacja i promocja w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja w dobie COVID-19
2020-05-20
W dniu 20 maja 2020 r. przedstawiciele instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 spotkali się, aby dyskutować o zmianach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2020.
Ustawa funduszowa - rozwiązania wspierające realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych
2020-05-18
Wszystkich beneficjentów realizujących projekty unijne zachęcamy do zapoznania się z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Komunikat dotyczący zawierania przez polskich beneficjentów umów w ramach zamówień publicznych
2020-05-18
Informujemy, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, zawieranie umów i aneksów w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zakładka dotycząca COVID-19
2020-05-18
Uprzejmie informujemy, że wszystkie wiadomości dotyczące ewentualnego wpływu epidemii koronawisusa na realizację mikroprojektów w ramach projektów parasolowych zarządzanych przez Związek Euroregion "Tatry" w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dostępne są teraz w jednym miejscu - w zakładce "Komunikaty dotyczące COVID-10".
Praca biura Związku Euroregion "Tatry" od maja 2020 r.
2020-05-05
Uprzejmie informujemy, że od początku maja 2020 r. biuro Euroregionu "Tatry" przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Aktualizacja Podręcznika dotyczącego udzielania zamówień w ramach projektów
2020-05-02
Wszystkich beneficjentów realizujących mikroprojekty gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją Podręcznikia "Zamówienia udzielane w ramach projektów".
Zmiana umowy o zamówienie w ramach zasady konkurencyjności a siła wyższa
2020-04-19
Uprzejmie informujemy, że opublikowany został komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w trybie zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższe
Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
2020-04-07
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
2020-04-06
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
poprzednia « 1 [2] 3 4 5 ... 36 » następna
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij