Ładowanie...

SPRÁVY

2021-11-05
Spoločný technický sekretariat vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Project Officer.
2021-11-05
Pozrite si film o projektoch zameraných na vzdelávanie, ktoré boli alebo sú ešte stále realizované vďaka podpore nášho programu.
Vyhlásená výzva na mikroprojekty
2021-08-13
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 13.8.2021 vyhlasuje VII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Zoznamy mikroprojektov schválených na spolufinancovanie v rámci strešných projektov pod názvom „Spája nás príroda a kultúra“ a „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí“
2020-12-22
Informujeme, že 17. decembra 2020 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19 sa stretnutie uskutočnilo online.
Výsledky XI. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu
2020-12-16
15. decembra 2020 sa uskutočnilo v histórii prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru formou online. Počas stretnutia sme diskutovali okrem iného o postupe prác na novom programe na obdobie 2021 - 2027, schválili sme plán využitia voľných finančných prostriedkov v 1. prioritnej osi programu, a taktiež sme schválili Plán informačných a propagačných aktivít rok 2021.

Publikácia 15 rokov programov Interreg v Poľsku
2020-12-10
66 medzinárodných projektov, 13 najaktívnejších prijímateľov, krásne fotografie a zaujímavé štatistické údaje nájdete v publikácii, ktorá bilancuje 15 rokov realizácie programov Interreg v Poľsku, a ktorú pripravilo Ministerstvo fondov a regionálnej politiky.
30 rokov cezhraničnej spolupráce – premiéra filmu
2020-12-10
Interreg 30 rokov v Európe a 16 rokov v Poľsku podporuje cezhraničnú spoluprácu. Vďaka programu budujeme susedské vzťahy a učíme sa spolupracovať v medzinárodnom partnerstve.
Rozhodnutie MV vo veci využitia finančných prostriedkov v 2. prioritnej osi programu
2020-12-07
7.12.2020 Monitorovací výbor prijal rozhodnutie (18/2020) vo veci schválenia systémového riešenia týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 2. prioritnej osi programu.
Predposledné číslo bulletinu Euroregiónu Tatry v roku 2020
2020-11-30
W bulletine nájdete opis septembrových a októbrových podujatí z Euroregiónu „Tatry“ vrátane informácií o implementovaných mikroprojektoch.
On-line zasadnutie Monitorovacieho výboru 15. decembra 2020
2020-11-24
Informujeme, že 15. decembra 2020 sa bude konať ďalšie (XI) zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij